Joe Biden

Cher pratar om dyslexi-strider, spelar en Bobblehead-version av sig själv och mer