Citat

76+ STÖRSTA bästa vänstycken: Lång och vacker